Welk recht op vakantiedagen heeft de medewerker?

Per jaar krijgt de medewerker een wettelijk aantal vakantiedagen, dit is het aantal uren dat je per week werkt keer vier. Je kan je vakantiedagen in één keer achter elkaar opnemen maar ook in losse uren opnemen. Tijdens je vakantie wordt je loon doorbetaalt door je werkgever. Als je meer vakantiedagen opbouwt dan het wettelijk aantal dan heb je ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen. Afspraken over deze extra vakantie-uren kunnen in je cao of arbeidsovereenkomst staan. 

Vakantiedagen opnemen 

Wanneer je vakantie-uren wilt opnemen vraag je dit aan bij je werkgever. In principe dient de werkgever dit goed te keuren tenzij er een geldige reden is om het af te wijzen bijvoorbeeld als je vakantie grote problemen opleveren voor het bedrijf of als er een collectieve vakantie is. In dit geval moet je werkgever binnen twee weken na de aanvraag schriftelijk bezwaar maken. De werkgever moet dan wel toestaan dat je deze vakantie op een ander moment opneemt. Voor bovenwettelijke vakantiedagen gelden andere regels. 

Ieder jaar moet je de mogelijkheid hebben om het wettelijke aantal vakantiedagen op te kunnen nemen. Je werkgever mag hier geen bezwaar tegen maken ook niet op basis van de bovengenoemde uitzonderingen. De wettelijke vakantiedagen die je niet hebt opgenomen vervallen een half jaar na het kalenderjaar dat je ze hebt opgebouwd.  

Uitzonderingen op niet opgenomen vakantiedagen 

In sommige gevallen vervallen de niet opgenomen vakantiedagen pas na vijf jaar na het kalenderjaar waarin je de dagen hebt opgebouwd. Dit geldt in de volgende gevallen: 

  • Als je niet in staat was de wettelijke vakantiedagen op tijd op te nemen door bijvoorbeeld ziekte of omdat de werkgever hier geen kans voor gaf
  • Als je bovenwettelijke vakantiedagen hebt

Overgebleven uren bij een nieuwe baan 

Als je van baan gaat wisselen en je hebt niet de mogelijkheid om je overgebleven wettelijke vakantiedagen op te nemen dan krijg je deze uren uitbetaald. Je mag deze uren ook opnemen bij je nieuwe werkgever. Hij betaalt deze uren niet en je hebt een verklaring van je oude werkgever nodig waarin staat hoeveel vakantie-uren je over hebt. Of je bovenwettelijke vakantiedagen mee mag nemen hangt af van de nieuwe werkgever. 

Bovenwettelijke vakantiedagen mag je door je werkgever laten afkopen, je kunt hier elkaar echter niet toe verplichten. Je niet opgenomen wettelijke vakantiedagen mag je niet laten uitbetalen, dit is alleen toegestaan bij het einde van je dienstverband. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *